top of page

 LIGHT AND SENSITIVITY

Photographer: Elisey Vovrzhenchik
Models: Elena Zudova, Guslyarova Vita, Timofeeva Ekaterina, Veronica Borisova, Viktoriya Chertovskikh

Analog alternative gum-bichromate printing on watercolor paper.

Light and Sensitivity: Text
Light and Sensitivity: Pro Gallery
bottom of page